De ASTRALE ZWERVER spreekt :

 

De OUDE WIJZEN onderscheiden 3 soorten kennis:

1* de MATHESIS of aangeleerde kennis

2* de GNOSIS of het mediatief intuïties inzicht

3* de PATHESIS of de door de ervaring gekregen kennis

 

De diepere betekenis van ALCHEMIE is eenvoudig weg “Totaal-compositie” wat inhoudt de relatie tussen het totaal van de schepping en de delen waaruit dat totaal is samengesteld. ALCHEMIE, in de juiste zin opgevat, houdt zich dus bezig met het bewustzijn om controle uit te oefenen over mutaties en transformaties in de materie en energie en in het leven zelf. ALCHEMIE is de wetenschap van de mysticus en de zelf verwezenlijkte mens, die gezochte hebbende, ontdekt heeft dat hij één is met zijn schepper en bereidt is rijn rol te vervullen. Het is de ingewijde, de bevrijde, die de rijkdom van zijn ziel deelt, alvorens op te gaan in het oneindige.

Als je ons gouden licht wil delen, groet ik je ! Maar als je dit langer met ons wil delen, kom dan enkel met je hart, en, neem niets werelds mee en spreek niet over wat mensen zeggen.

De bron van alle mystiek ligt in de mens zelf…

Geloof altijd in jezelf en uw toekomstig succes, want de zwaarste zorgen zijn die dingen, waarover u zich zorgen maakt en die nooit gebeuren!

 

THOBRA

BAARLE, 1 november 2017